XIN CẤP PHÉP & LẮP ĐẶT

DỊCH VỤ XIN CẤP PHÉP

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 • Nghiên Cứu Mã Code
 • Mua Mẫu Giấy Phép
 • Nộp Đơn Xin Giấy Phép
 • Hỗ trợ giao tiếp với:
  • Phòng Kế hoạch
  • Phòng Xây dựng & An toàn
  • Phòng Phòng cháy Chữa cháy
 • Tham dự Meeting
 • Phân tích biến động
 • Nộp đơn Master Sign Program
 • Giấy phép xâm phạm
 • Giấy phép đóng lane
 • Kiểm tra cuối cùng

LẮP ĐẶT

NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

 • Khảo sát kỹ thuật
 • Lắp đặt sân khấu
 • Rappelling
 • Dịch vụ cần cẩu
 • Dịch vụ điện
 • Hàn tại chỗ & Kiểm tra hàn
 • Gỡ bỏ Biển hiệu
 • Lắp đặt Đồ họa trên cửa sổ và tường
 • Lắp đặt Biển quảng cáo lớn
 • Lắp đặt trên tòa nhà cao tầng